Sikkerhet og ansvar

Sikkerhetsregler

  • Hender bør vaskes før klatring.Det er ikke lov til å løpe på mattene.
  • Barn under 13 år må være under oppsyn av voksne. Støynivået skal holdes moderat.
  • Sko er påbudt, barfot klatring er ikke tillatt.
  • Tenk over hvor du står og hvor du velger å oppholde deg når du ikke klatrer. Gå/stå aldri under en som klatrer med mindre du «spotter».
  • Hvilende buldrere skal vike for aktive buldrere.
  • Det skal ikke buldres under en klatrer som befinner seg i/på veggen.
  • Førstehjelpsutstyr finnes ved vasken.

Ansvarserklæring

  • Stavern klatre- og buldreklubb forplikter seg til å holde buldreveggene, resten av anlegget og utleieutstyr i forsvarlig stand.
  • All buldring og opphold ved buldreveggene skjer på eget ansvar. Du har selv ansvaretfor å ikke få en fallende buldrer i hodet.
  • Dersom du oppdager sikkerhetsmessige mangler med anlegget, forplikter du deg tilå melde fra til personalet.
  • Dersom du oppdager at andre klatrer uforsvarlig, eller på annen måte setterseg selv eller andre i fare, forplikter du deg til å melde fra til klubbens styre.
  • Stavern klatre- og buldreklubbs ansvarsforsikring dekker klubbens ansvar. I tilleggbør du selv sørge for ulykkesforsikring som dekker klatring.
%d bloggere liker dette: